Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

Nadat u het bestelde artikel heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Living and Giving Zutphen te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient u het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Living and Giving Zutphen per mail (info@livingandgivingzutphen.nl), terug te sturen naar een door Living and Giving Zutphen vastgesteld adres. U dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Living and Giving Zutphen vergoedt de ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de retournering.

Living and Giving Zutphen behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Living and Giving Zutphen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Retourneren is niet van toepassing op:
• Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper
• Duidelijk persoonlijk van aard zijn
• Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Living and Giving Zutphen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Living and Giving Zutphen de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Living and Giving Zutphen heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Living And Giving - Logo - Wit
Korte Hofstraat 1A
7201 KH Zutphen
0575 512 102
info@livingandgivingzutphen.nl

Maandag
Gesloten
Dinsdag
10:00 - 17:30
Woensdag
10:00 - 17:30
Donderdag
10:00 - 17:30
Vrijdag
10:00 - 17:30
Zaterdag
10:00 - 17:30
(Koop) Zondag *
12:00 - 17:00

* Laatste Zondag van de maand